ЗА НАС

ФИОРЕЛА ООД е основана през 2015г. и е регистрирана в Агенцията за хора с увреждания като специализирано предприятие, в което работят хора с увреждания, с предмет производство на всякакви детергенти, перилни и почистващи препарати и козметични продукти. Желанието и целите на управленския екип е в предприятието да работят и се наемат с приоритет предимно хора с увреждания. Това ни направи най-голямото предприятие в страната, което е вписано в регистъра на специализираните предприятия към АХУ за производство на почистващи и перилни препарати и козметични продукти.

Формулите на произвежданите от нас артикули са дело на доказали се професионалисти в областта на производството на почистващи препарати и козметични продукти.

Производствено-складовата ни база е разположена на площ от 800 кв.м. и се намира в гр. Бяла Слатина, обл. Враца. Производственият процес е оптимизиран със съвременни машини за висока производителност и качество на произвежданите от нас артикули.

„ФИОРЕЛА“ ООД притежава въведена система ISO 9001:2015 за управление на качеството и ISO 14001:2015 за управление на околната среда, сертифицирани от NQA България, търговска марка на NQA Certification Limited, Регистрационен номер 09351758. Регистриран офис Warwick House,Houghton Hall Park, Houghton Regis, Dunstable Bedfordshire LU 5 5ZX, United Kingdom. Дружеството има въведена GMP /Система за добра производствена практика/ и е в процес на сертификация на GMP в съответствие с ISO 22716:2008 за производство на козметични продукти.

За производството на почистващите продукти компанията влага висококачествени суровини, създадени с грижа за здравето на потребителите и щадящи околната среда, произведени от доказали се в бранша световни лидери като BASF, Sabo S.p.A., Clariant, Stepan, Givaudan и др.

Основен приоритет на ФИОРЕЛА ООД е разширяване на продуктовото портфолио, чрез разработване и тестване на органик козметични продукти и био почистващи препарати, които предстои да бъдат пуснати в производство в началото на 2019г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основната ни цел е насочена към осигуряване на заетост на хора с увреждания, както и тяхната социална интеграция и поддържане на статута на най-голямото производствено предприятие за почистващи и перилни препарати и козметични продукти на територията на страната, регистрирано в Агенциятта за хора с увреждания.

Задачите, които сме си поставили са произвежданите от нас марки почистващи и перилни препарати и козметични продукти да бъдат синоним за високо качество на конкурентни цени. ФИОРЕЛА ООД полага усилия и се стреми към производството на продукти, които да се предлагат на потребителите на разумни и достъпни цени.

Нашите принципи

Грижа и внимание към служителите на компанията и тяхното професионално израстване, развитие и усъваршенстване

Лоялност и отговорност към настоящи и бъдещи клиенти

Въвеждане в производството на екологично чисти и щадящи здравето и околната среда суровини

Толерантност към конкурентите